Asociace pro rozhodčí řízení ( dále jen „Asociace“ ), jako právnická osoba ve smyslu zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,
v platném znění ( dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“ ).

Posláním a cílem Asociace je:

  • rozvoj a uplatňování rozhodčího řízení ve smyslu Zákona o rozhodčím řízení v České republice
  • podpora, prezentace a popularizace rozhodování majetkových sporů formou rozhodčího řízení a vytváření optimálních podmínek pro rozvoj rozhodčího řízení, jakožto moderního, rychlého a úsporného způsobu řešení majetkových sporů
  • zajišťování organizační, ekonomické, administrativní a technické činnosti rozhodců - členů Asociace, zapsaných v Seznamu rozhodců vedeném Asociací, kteří vykonávají funkci rozhodce
    ve smyslu Zákona o rozhodčím řízení